Θέση: SG

Shooting Guard

Μανωλάς, Στέλιος

Θαρουνιάτης, Βασίλης

Κοντοθανάσης, Θοδωρής

Μητράγκας, Αντώνης

Κούκιος, Κώστας

Κούρος, Θοδωρής

Πουλάκης, Άγγελος

Μακρής, Παύλος

Τσούτσουρας, Κωνσταντίνος

Κοτσίκος, Σπύρος