Θέση: SF

Small Forward

Κεσετζής, Αλέξανδρος

Κουλούμπης, Αντώνης

Τσίκας, Γιάννης

Αλεξάνδρου, Χρήστος

Ναμίας, Ηλίας – Γιοράν

Παυλίδης, Μανώλης

Σόφρας, Παναγιώτης

Σωτηρόπουλος, Γιάννης

Σωτηρούδης, Βασίλης