Θέση: PM

Playmaker

Αγγελόπουλος, Χρήστος

Σκλιάς, Ευάγγελος

Βελησσαρίδης, Γιάννης

Ναμίας, Ντέιβιντ

Κούτρας, Παναγιώτης

Μίχος, Βαγγέλης

Κολοβέρος, Αλέξανδρος

Αποστολόπουλος, Κωνστανίνος

Αλφαράς, Μιχάλης

Χαλκίτης, Ηλίας