Θέση: F

Forward

Καραγιάννης, Στέλιος

Σομαράκης, Σωτήρης

Κόλλιας, Χρήστος

Δεληγιάννης, Δημήτρης

Νικολάκης, Κωνσταντίνος

Τόμας, Κωνσταντίνος

Νικολαΐδης, Δημήτρης

Τσαπόγας, Χρήστος

Κλήμης, Βασίλης

Τριανταφύλλου, Κώστας