Θέση: Center

Δρακάκης, Γιώργος

Δημητρόπουλος, Δημήτρης

Καμπούρης, Γιάννης

Μοσχούρης, Παναγιώτης

Γάτος, Σπύρος

Μέξας, Ιωάννης

Κώης, Νίκος

Θεοχάρης, Ηλίας

Τζώρτζης, Γιώργος

Παναγιωταράς, Δήμος