Θέση: C

Center

Καπράνης, Πάνος

Καρούμπης, Χριστοφόρος

Γεωργακόπουλος, Πέτρος Νικ

Σαμιότης, Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος, Πέτρος

Μπίκας, Δημοσθένης

Σημαιωνίδης, Δημήτρης

Κανούρης, Βασίλης

Αρβανίτης, Λουκάς