Θέση: C

Center

Κατσογιάννος, Πέτρος

Κιούσης, Γιάννης

Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης

Γεροσιδέρης, Μιλτιάδης

Καπράνης, Πάνος

Καρούμπης, Χριστοφόρος

Γεωργακόπουλος, Πέτρος Νικ

Σαμιότης, Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος, Πέτρος

Μπίκας, Δημοσθένης