0 Τουρής, Ζαχαρίας

#
0
Θέση
Center
Height
1.96
Τρέχουσα Ομάδα
Μ.Κ.Ο.
Ηλικία
40