11 Σπύρου, Άγγελος

#
11
Θέση
Center
Height
1.91
Τρέχουσα Ομάδα
S.A. Sperms, S.A. Sperms
Ηλικία
21