14 Πλυτάς, Απόστολος

#
14
Θέση
Center
Height
1.94
Τρέχουσα Ομάδα
Δράκοι Κ.Ψ.Μ., Δράκοι Κ.Ψ.Μ., Δράκοι Κ.Ψ.Μ.
Ηλικία
35