32 Ογλάνης, Αλέξανδρος

#
32
Θέση
Forward
Height
1.90
Τρέχουσα Ομάδα
Los Reys, Los Reys
Προηγούμενες Ομάδες
Chigaro Bulls
Ηλικία
29