4 Αναστασίου, Νίκος

#
4
Θέση
Guard
Τρέχουσα Ομάδα
Los Loutsos
Προηγούμενες Ομάδες
Hoopkillers
Ηλικία
19