Θεσμός: ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19

Foodfellas vs Kaylanta Hawks

vs

Περσέας vs Drafters

vs

The Sourmenians vs Tinderwolves

vs

Cruel Gents vs Los Loutsos

vs

Slow Motion vs Vambeers

vs

The Sourmenians vs Los Loutsos

vs

Kaylanta Hawks vs Cruel Gents

vs