Θεσμός: ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2017-18 -> 1η ΦΑΣΗ

Γαβαλάς, Νίκος

Napoli vs Cruel Gents

vs

Γλυφάδα vs Vambeers

vs

Base BC vs Περσέας

vs

The Sourmenians vs Barcelioma

vs

Drafters vs Foodfellas

vs

Σάτυροι vs Μ.Κ.Ο.

vs

Drafters vs Milwaukee Vlaks

vs

Foodfellas vs Cruel Gents

vs

Vambeers vs Περσέας

vs