Θεσμός: FORTY LOVE -> 1η ΦΑΣΗ

Πολίτης, Νίκος

Παπανικολάου, Γιώργος

Δούζας, Γιώργος

Αναΐδαρης, Μιχάλης

Χριστόπουλος, Σπύρος

Σεντεμέντες, Παναγιώτης

Παναρίτης, Νίκος

Βλάχος, Λάμπρος

Γλύπτης, Γιώργος

Παναγιωτίδης, Γιώργος