Θεσμός: Σ.Ε.Φ. 2016-17 -> 1η ΦΑΣΗ -> Α ΟΜΙΛΟΣ

Αργυρόπουλος, Θεολόγος

Μπούσιος, Πάρης

Warriors vs Phoenix Sons

vs

Thunder Fucks vs Slow Motion

vs

Yugopiastika vs Αρούκατος

vs

Thunder Fucks vs Yugopiastika

vs

Slow Motion vs Warriors

vs

Αρούκατος vs Phoenix Sons

vs

Σταυρόπουλος, Μιχάλης

Warriors vs Thunder Fucks

vs