Αναβάλλεται η αγωνιστική του Γείτονα Σ/Κ για τις 24-25/11.

Αναβάλλεται η αγωνιστική του Γείτονα Σ/Κ για τις 24-25/11 και θα μεταφερθεί στο τέλος του γύρου.