ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρωτάθλημα Basketmaniacs
Για την εγγραφή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον 8 παίκτες εκ των οποίων ο ένας θα είναι αρχηγός.
2) Η ομάδα να μην έχει πάνω από 20 ενεργούς* παίκτες συνολικά.
3) Κάθε παίκτης πρέπει να είναι πάνω από 18 χρονών για να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.
4) Το κόστος εγγραφής κάθε παίκτη στο πρωτάθλημα είναι 10 ευρώ.
5) Οι παίκτες θα πρέπει να δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία αλλιώς δεν θα δικαιούνται συμμετοχή. (Πραγματοποιείται έλεγχος πριν από κάθε παιχνίδι από την γραμματεία.)
6) Κάθε παίκτης θα πρέπει να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί στους αρχηγούς.
7) Κάθε παίκτης θα πρέπει να προσκομίσει την κάρτα υγείας αθλητή πρωτότυπη και όχι φωτοτυπία ή βεβαίωση Καρδιολόγου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη της ίδιας ειδικότητας που να βεβαιώνει την ικανότητα προς άθληση για τη τρέχουσα σεζόν.
8) Κατά την εγγραφή θα πρέπει δοθεί ένα όνομα στην ομάδα που δεν θα έχει δηλωθεί νωρίτερα από κάποια άλλη.
9) Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλωθεί το χρώμα φανέλας της ομάδας.
10) Η φανέλα θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτο αριθμό από το 0-99 στο στήθος και στη πλάτη και δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει σετ σορτς.
11) Η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει φανέλα διπλής όψης ή δύο διαφορετικού χρώματος.
12) Η κάθε ομάδα οφείλει να έχει δικό της φαρμακείο.
13) Η εγγραφή μίας ομάδας είναι σε ισχύ, από τη στιγμή που θα προκαταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στη προπληρωμή ανάλογα με το πρωτάθλημα που έχει επιλέξει να συμμετέχει.
14) Σε περίπτωση μηδενισμού ή αποχώρησης κάποιας ομάδας πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος η προπληρωμή χάνεται.

*Ενεργός παίκτης θεωρείται οποιοσδήποτε παίκτης έχει αγωνιστεί έστω και σε έναν αγώνα.

**Το ποσό προπληρωμής αποτελεί εγγύηση για τη συμμετοχή της κάθε ομάδας στο πρωτάθλημα. Το ποσό αυτό δεν χάνεται καθώς επιστρέφεται ως δωρεάν αγώνες στο τέλος του πρωταθλήματος, εκτός της περίπτωσης μηδενισμού βλέπε “Κανόνες Πρωταθλήματος” παράγραφο πληρωμή.